Potenza, ITALY / https://www.liceoscienzeumanepz.gov.it

Potenza  Gianturco  İnsan Bilimleri Lisesi, özellikle gelenek ve moderniteyi bir araya getirmeye çalışan okulumuz;

• zihinsel ve duygusal boyutta

• sosyo-ekonomik ilişkiler boyutunda

• beden eğitiminin geliştirilmesinde – motor ve spor gibi alanlarrın geliştirilmesinde yeni nesilleri eğitmektedir.

Lise olarak tam bir kültürel oluşum sağlamanın yanı sıra, öğrencilere kendilerini ve başkalarını daha iyi anlamaları, bedenlerini yönlendirecek yetileri kazanmaları için  eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Bu kilit becerileri geliştirmeye yardımcı olan disiplinler, okulumuzu karakterize eden aşağıdaki İnsan Bilimleri’dir:

• İnsanların zihin ve davranışlarını inceleyen bilim olan psikoloji, örneğin; “Hafıza nasıl çalışır?”, “Duygular nedir?”, “Hayalleri nasıl yorumlar?”, “Zihinsel bozukluklar nedir?”, Vb. ..

• Yaşadığı toplumla ilgilenen bilim olan sosyoloji, örneğin: “Neden toplum doğdu?” “Kitle iletişim araçları nelerdir ve etkileri nelerdir?” Vb.

• Kişinin oluşumuna odaklanan Pedagoji ve Eğitim Bilimleri, örneğin: “Çocuğu eğitmenin en iyi yolu nedir?”, “Okul nedir?”, “Engelli öğrencilerin entegrasyonunu nasıl teşvik edersiniz? ? ” vb..

Enstitünün üç farklı alanda faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz:

• İNSANİ BİLİMLER LİSANSI: Zihin bilgisi ve kişinin zihin gelişimi

• EKONOMİK VE SOSYAL ALANDA LİSANS: Sosyal sistemler

• SPOR LİSANSI: İletişim ve  sportif alan