Plymouth, ENGLAND / https://www.europatrainingltd.com

Europa Training eğitim kurumunun uzmanlık alanı biz dizi hizmetlerden ibarettir: Bunlar: eğitimler, seminerler, röportajlar, staj, uzman değişimleri ve Avrupa’daki gençlerin özgeçmişlerini geliştirmek, mesleki eğitim, lisans, mezun, işçiler, serbest meslek, işsiz ve aktif iş arayanlar için tasarlanan İngilizce dil kursları.Faaliyetler, yerel, ulusal, uluslararası ve Avrupa’daki projelere katılım ve eğitim ve insan kaynakları gelişimi, yaşam ve yaşam kaynaklarının geliştirilmesi, bilgi ve becerilerin aktarılması, kültürel değişimler, sosyal entegrasyon ve aktif vatandaşlık, çevrenin korunması, çalışma ortamları ile ilgili girişimlerle ilgilidir. Diğer eğitim alanında faal olduğumuz kısım ise, gençlik, kültürlerarası entegrasyon, azınlıkların sosyal bütünleşmesi, engelli ve dezavantajlı insanların eğitim olanaklarından maximum derecede faydalanmasını kapsamaktadır.

Kurumumuz, Ticaret Odaları ve Devlet Daireleri’nden Küçük, Orta ve Büyük şirketlere, Gençlik Kuruluşları, Üniversiteler ve Kolejler, Orta ve İlköğretim Okullarına kadar uluslararası kuruluşlarla çalışma konusunda geniş deneyime sahiptir.Özellikle okullarla birlikte, İngiltere ve Avrupa boyutunda okullarda her türlü zorbalık ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için bir kampanya yürüttü. Bunlara ilaveten Şirket, aşağıdakileri içeren yazılım geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir kurum içi geliştirme ekibine sahiptir: e-öğrenme, ITC araçları, dijital medya oluşturma, web sitelerinden sosyal medya ve video içeriğine kadar.Müşteri odaklı çözümlerine ek olarak, yazılım departmanı dijital dünyanın tüm yönlerini kapsayan tam bir eğitim hizmeti sunmaktadır. Şirket, 2008’den bu yana, günde 200.000’den fazla kişi tarafından kullanılan küçük ölçekli sitelerden üst düzey web sitelerine kadar uzanan 200 web sitesi geliştirmiştir. Ülke içindeki dokuz ofisinde günlük 10.000 kullanıcısı olan bir web tabanlı intranet ağı oluşturmuştur.