Çoğaltıcı Etkinlikler

TÜRKİYE / Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü & Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Lisesi

Projedeki tüm fikri çıktılar ve  etkinlikler tamamlandıktan sonra Bursa MEM tarafından öğrenciler, öğretmenler ve programlama sektörü ile ilgili çalışan bazı ilgili kurum ve STK’ların yasal temsilcilerinin katılımıyla Çoğaltıcı Etkinlik düzenlendi. Organizasyona, öğrenciler, öğretmenler Bursa ilindeki Meslek  liselerinin Bilişim Teknolojileri Alanlarından seçildi. Ayrıca devlet kurumlarından, üniversitelerden, okullardan, STK’lardan, KOBİ’lerden, derneklerden, sosyal girişimcilerden, üniversite gruplarından ve kodlama ve programlama konusunda bireysel uzmanlardan kilit kişiler davet edildi. Öğrencileri kodlama ve programlama eğitimi hakkında bilgi vermek için bazı ünlü girişimciler açılış konuşmacıları olarak davet edildi.

Bir tanıtım videosu hazırlanarak proje çıktıları ve içerikler gösterildi. Proje broşürleri ve tanıtım malzemeleri katılımcılara dağıtıldı. Proje çıktıları ve projenin kendisi hakkında farkındalık yaratmak için proje roll-up afişleri ve görseller asıldı.

Etkinlikte öncelikle proje ve fikri çıktılar tanıtıldı, fikri çıktılar ve amaçları ayrıntılı olarak anlatıldı. Anket sonuçları durum analizleri detaylı olarak sunuldu. Ardından platformu oluşturan Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğretmenleri codeisloading online platformu tanıttı, proje deneyimlerinden bahsetti. Diğer ortakların projeleriyle ilgili video mesajları da izleyiciler tarafından izlendi.

İkinci oturumda ise bazı girişimciler ve yazılım mühendislerinin öncülüğünde kodlama ve programlama üzerine küçük atölye çalışmaları yapıldı.

Etkinlik, katılımcılara proje hakkında fikir edinme, fayda sağlama ve iyi uygulamaları keşfetme imkanı verdi. Katılımcılar, tüm belgelerin codeisloading platformunda/web sitesinde  bulunduğu ve herkese açık olduğu konusunda bilgilendirildi. Etkinlik planlandığı gibi başarıyla sonuçlandı.

ITALYA/  Lıceo Scıenze Umane “E.Gıanturco”

Çoğaltıcı Etkinlk 1 Eylül 2021’de LICEO SCIENZE UMANA “E.GIANTURCO” tarafından Potenza’da bulunan Campus Seminario salonunda düzenlendi. Etkinlik, devlet kurumları, üniversiteler, okullar, STK’lar, KOBİ’ler, dernekler, sosyal girişimler, üniversite grupları ve kodlama ve programlama ile ilgili bireysel uzmanlardan kilit isimlerin katılımıyla büyük bir konferans salonunda düzenlendi.

Etkinlikte önce projenin tanıtımı yapıldı, fikri çıktılar ve amaçları anlatıldı, ardından katılımcılara codeisloading platformunun kullanımı konusunda küçük bir uygulamalı eğitim verildi. Tanıtım dökümanları katılımcılara dağıtıldı. Ayrıca çıktılar ve proje tanıtım için görseller asıldı.

MACARİSTAN / Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola

Etkinlik, Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola tarafından 23 ve 25 Ağustos 2021 tarihlerinde Macaristan’ın Törökbbalin kentinde düzenlendi. Etkinlik iki aşamada gerçekleştirildi. İlk aşamada kurum öğretmenleri için projenin ve fikri çıktıların tanıtılması ve kullanılmasına yönelik çalıştaylar düzenlendi. İkinci etap ise 25 Ağustos’ta bölgenin en önemli telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerinden Telenor’un ev sahipliğinde, diğer teknoloji şirketleri, sivil toplum kuruluşları, ilgili yazılımcılar, üniversite öğrencileri ve girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte öncelikle proje tanıtılmış ve fikri çıktıları detaylı olarak anlatıldı. Daha sonra en önemli çıktı olan codeisloading platformu tanıtıldı, kullanımı ve yaygınlaştırılması için katılımcılardan destek istendi.

Etkinlik, katılımcılara deneyim konusunda fikir edinme, fayda sağlama ve iyi uygulamaları keşfetme olanağı sundu. Katılımcılar, tüm belgelerin codeisloading platformunda herkes için mevcut olduğu konusunda bilgilendirildi.

 

İSPANYA / Unıversidad De Castilla – La Mancha

Etkinlik Universidad De Castilla – La Mancha tarafından 6 ve 8 Ekim 2021 tarihlerinde İspanya’nın Albacete kentinde düzenlendi. Etkinlik iki aşamada gerçekleştirildi. 6 Ekim 2021’de Universidad de Castilla-La Mancha’dan (Albacete Kampüsü, İspanya) Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Fakültesi’nde (ESII) konferans ve çalıştayın yaygınlaştırılması etkinlikleri düzenlendi. İki gün sonra, 8 Ekim 2021’de aynı çoğaltıcı etkinlik IES Calderón de la Barca’da (Pinto, Madrid) gerçekleşti.

Bu etkinlik, farkedilmesi için (e-posta ve sosyal ağlar aracılığıyla) daha önce duyuruldu, böylece mümkün olduğunca çok kişi katılabilmiş ve fikri çıktılardan faydalanabilmiş oldu. Projenin hedef gruplarını temsil eden öğretmen, öğrenciler, araştırmacılar ve şirketleri ve  Eğitim ve Teknoloji ile ilgili İspanyol kurumlarından oluşan 40 katılımcı geldi.

Katılımcıların ve katılımcıların çoğunluğu, farklı İspanyol eğitim kurumlarından profesörler de dahil olmak üzere yüksek öğretim kurumlarından oldu. Katılan Universidad de Castilla-La Mancha’dan tüm araştırmacılar teknoloji, mühendislik, eğitim, eğitim psikolojisi, pedagoji vb. alanlarda çalışmaktadırlar.

POLONYA / Centrum Edukacyjne EST

Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemi koşulları nedeniyle Polonyalı proje ortağımız Centrum Educayne proje çoğaltıcı etkinliğini 20 Haziran 2021 tarihinde Polonya’nın Wadowice kentinde halka açık parkta bir çadırda açık hava organizasyonu ile gerçekleştirdi. Kuruluş, paydaşların bazı temsilcilerini doğrudan davet etti, bazı yerel ve bölgesel topluluklara – özellikle yerel okulların öğretmenleri ve öğrencilerine, eğitmenlere, gençlik çalışanlarına ve yerel STK’lar ve eğitim merkezlerinin temsilcilerine ve yerel yetkililere açık bir davette bulundu. Etkinlik günü, bölgede tüm STK’ların faaliyetlerini farklı şekillerde tanıtma fırsatı bulduğu, insanların bildiği ve genellikle görmeye geldiği bir gün olarak organize edildi.

Etkinlik önce projenin ve fikri çıktıların sunumu ile başladı, ardından koordinatörler 2-3 saat küçük gruplar halinde davetlilere bilgiler verdi.

Mekan, codeisloading projesinin afişleri ile donatıldı. Sunum sırasında basılı materyaller (broşürler) dağıtıldı ve bilgisayarlarla platform, web seminerleri(webinarlar), eğitim videoları izleyicilere sunuldu.

Ayrıca öğretmenler ve öğrenciler için programlama deneme imkanı da vardı. Yazılan  kodun anında görselleştirilmesini sağlamak ve bu atölye çalışmalarının cazibesini artırmak için anında programlanabilen robotlar veya mikro denetleyiciler  de kuruldu.

PORTEKİZ / Agrupamento De Escolas Domingos Sequeira

Etkinlik Agrupamento De Escolas Domingos Sequeira tarafından 29 Eylül 2021 ve 16 Ekim 2021 tarihlerinde Leiria, Portekiz’de düzenlendi. Etkinlik iki aşamada gerçekleştirildi. İlk aşamada kurum öğretmenleri için projenin ve fikri çıktıların tanıtılması ve kullanılmasına yönelik çalıştaylar düzenlendi. İkinci etap 16 Ekim’de şehirdeki farklı okullardan öğretmenler, teknoloji şirketleri, sivil toplum kuruluşları, yazılımcılar, üniversite öğrencileri ve girişimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte öncelikle proje tanıtıldı ve fikri çıktıları detaylı olarak anlatıldı. Daha sonra en önemli çıktı olan codeisloading platformu tanıtıldı, kullanımı ve yaygınlaştırılması için katılımcılardan destek istendi.

Etkinlik, katılımcılara deneyim konusunda fikir edinme, fayda sağlama ve iyi uygulamaları keşfetme olanağı sundu.  Katılımcılar, tüm belgelerin codeisloading platformunda herkes için mevcut olduğu konusunda bilgilendirildi.