Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı logo.png

Bugünün ve yarının dijital liderleri için…Dijital kültürlerin ortak dili olan kodlama, bilgi okuryazarlığının temellerinden biridir. 21. yüzyıl becerilerinin (düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, esneklik ve uyarlanabilirlik, küresel yeterlilikler ve finansal okuryazarlık) tüm kavramlarının doğrudan “kodlama” ile ilişkili olduğu ve bu becerilerin öğrencilerin geleceklerini planlamaları için önemli fırsatlar sunduğu belirtilmektedir.

Dijital çağ karşılıklı etkileşimi yarattı,  değişen ve gelişen dünya da günümüz okullarında açık eğitim kaynaklarını ve  yenilikçi uygulamaları ortaya koyma ihtiyacını artırdı. Bu nedenle projemizin birincil önceliği, dijital alanda yenilikçi uygulamalarla açık kaynaklı bir eğitim platformu oluşturmaktır. Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla kodlamanın öğretilmesine yönelik araçların oldukça etkileşimli bir çevrimiçi platformda toplanması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Portal, etkileşimi ön planda tutarak hazırlanacak ve gençlerin ‘öğrenmeyi ve paylaşmayı öğrenerek’ vakit geçirmelerini sağlayacak ortamlar yaratacak.

Proje kapsamında ilk olarak ortak ülkelerin müfredatlarındaki kodlamanın durumu incelenecektir. Daha sonra konu ile ilgili öğretmen ve öğrencilerin görüşleri alınarak durum analizi yapılacak. Bu analiz sonuçlarıyla uluslararası bir çevrimiçi paylaşım platformu kurulacak ve kodlama-programlamayı öğrenmek isteyenler için bu platformda çeşitli programlama dili terimleri, kaynaklar, videolar, görseller ve çeşitli öğretim materyalleri sağlanacak. Bu dijital platform ile; kullanıcılar (çoğunlukla öğrenciler) hazırladıkları kod bloklarını paylaşabilecekler. Ayrıca diğer ülkelerdeki kullanıcılar tarafından paylaşılan kod bloklarını görüntüleyip, inceleme ve geliştirme fırsatı bulacaklar. Bunula birlikte öğrenci-öğrenme işbirliği ve kullanıcı etkileşimi artacak, bireylerin okula olan bağlılığına ve öğrenmenin motivasyonuna olumlu katkıda bulunacak. Öncelikli hedef grup, doğrudan kodlama ile ilgilenen öğrenciler ardından öğrenmeye, kodlamaya eğilimli, bir programlama dilini bilen veya kodlamayı öğrenmek isteyen tüm kullanıcılardır.

Platform, yeni başlayan kodlayıcılardan bu alandaki profesyonellere kadar herkesin ihtiyacına cevap verecek şekilde hazırlanacak. Ayrıca, her proje ortağı, tanımlanmış bir kodlama dilinini konu ala 12 adet web seminerleri ( webinarlar ) düzenleyecek. Bir saat sürecek olan webinarlar kodlama alanındaki uzmanlar tarafından hazırlanacak ve kullanıcılarla üst düzey bilgiler sunulacaktır. Web seminerleri aracılığıyla kullanıcılar uzmanlara soru sorma, örnek uygulamaları görüntüleme ve kendi kodlama projelerinin değerlendirimesi gibi konu ile ilgili bir çok fırsat elde edecekler.

Çevrimiçi kodlama platformunun yanı sıra, proje diğer yenilikçi çıktıları da içeriyor. Ortaklar, proje süresince öğrenciler için 2 veya 3 günlük kodlama kampları (çalıştaylar) organize edecek, bu faaliyetlerde etkileşime ve katılıma ayrıca engelli kişilerin rolüne özellikle önem verilecek ve katılımı özellikle teşvik edilecek. Daha sonra kodlama yarışmaları düzenlenecek. Bu yarışmalarda, öğrenciler belirli bir süre içinde belirli bir tema veya bir soruna çözüm için yazılım oluşturmaya çalışacaklar.

Proje çıktılarının uygulanmasıyla, kodlamayı öğrenirken, matematik ve bilgisayar mantığı ile düşünmenin yanısıra öğrenciler aynı zamanda problem çözme, proje tasarlama ve iletişim için yeni stratejiler öğrenecekler. Bu beceriler yaşı, geçmişı, ilgi alanları veya mesleği ne olursa olsun herkes için yararlı olan becerilerdir. Ayrıca bu beceriler, hayatta karşılaşacakları bir çok durumla başaçıkmalarına, insan ve makine arasında daha iyi işbirliği yapmalarına yardımcı olacak.

  • Öğrenciler kodlama faaliyetleri sayesinde problem çözme, mekansal düşünme ve analitik düşünme becerileri kazanacaklar.
  • Öğrencilerin öğrenme alışkanlıkları ve kültürü, işbirlikçi çalışma ve öğrenme ve bilgisayara öğreterek öğrenme becerileri geliştirilecek.
  • Zaman ve mekandan bağımsız, ücretsiz ve kolay erişilebilir bir uluslararası öğrenme ve öğretme ortamı oluşturulacak.
  • Aynı yaştaki öğrenciler çevrimiçi bir uluslararası platformda bir araya getirilecek, birlikte çalışacak, akran öğrenimi sağlanacak.

“Code is Loading Projesi”  fikri çıktıların üretilmesi ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 24 ay sürecek  şekilde planlanmıştır. Projenin daha önce belirtilen hedeflerine ulaşmak için tüm ortaklarla birlikte 5 Ulusötesi Toplantı ve bir Öğrenme, Öğretim, Eğitim Etkinliği yapılacaktır. Projenin tamamlanmasının ardından faaliyetleri yerelde devam ettirilerek uzun yıllar sürdürülebilmesi planlanmaktadır.

Kodlama eğitimi, şu anda dünyadaki tüm ülkelerin müfredatlarında yer alan yeni bir yaklaşımdır ve dünyada da çok popülerdir. Bu nedenle, projenin çıktılarının uluslararası olarak takip edileceği ve birçok okul ve kurum için model eğitim materyali olacağı öngörülmektedir.

‘Code is Loading’ bugünün ve yarının dijital liderlerini güçlendirecektir.