Wadowice, POLAND / http://est.edu.pl

EST was set up in 1994 as a lifelong learning centre. In 2003 we developed our first EU project (Minerva Action under Socrates Programme) in the field of intercultural communication facilitated by digital media which opened a new field of European cooperation. Since then the centre has participated in many European initiatives spanning the fields of adult education (Grundtvig partnerships and multilateral projects), vocational training (Leonardo da Vinci partnerships, multilateral and TOI projects) and youth work (ESF and Erasmus+ projects). As a result, the courses currently offered by us cover a wide range of skills and competencies including foreign languages, intercultural communication and support in intercultural issues, ICT and entrepreneurship. The courses are designed in response to the current needs of the community, attracting learners from across the region.

Merkezimiz 1994 yılında yaşam boyu öğrenme merkezi olarak kurulmuştur. 2003’te ilk AB projemizi (Socrates Programı Altındaki Minerva Eylemi) geliştirdik. O zamandan beri merkezimiz yetişkin eğitimi (Grundtvig ortaklıkları ve çok taraflı projeler), mesleki eğitim (Leonardo da Vinci ortaklıkları, çok taraflı ve TOI projeleri) ve gençlik çalışmaları alanlarını kapsayan pek çok Avrupa projelerine aktif olarak katılmıştır. Şu an itibariyle tarafımızca sunulan kurslar, yabancı diller, kültürlerarası iletişim ve kültürlerarası konularda destek, BİT ve girişimcilik gibi çok çeşitli beceri ve yetkinlikleri kapsamaktadır. Kurslarımız, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmakta ve bölgeden gelen öğrencilerin ilgisini çekmektedir.Merkezin personeli, üç ücretli personel, üç gönüllü ve bizimle işbirliği yapan yarı zamanlı öğretmen, eğitimci ve kariyer danışmanlarından oluşan bir ağı içermektedir.

Mart 2015’te, kamu yararına finanse edilen, toplum odaklı ve kar amacı gütmeyen girişimleri desteklemek için merkezde EST Vakfı Eğitim Merkezini kurduk. 15 yıldan fazla bir süredir, özellikle gençler arasında, BT becerilerini geliştirmek için bir takım girişimlerde bulunmaktayız. Bu alandaki Avrupa işbirliği konusundaki tecrübemiz, ilk AB projemizi geliştirdiğimiz 2003’e kadar uzanıyor. BT alanındaki ilk proje, Animasyon Yarışması adı verildi ve farklı ülkelerden gençlerin iletişimini ve farklı dilleri konuşmayı kolaylaştırmanın bir yolu olarak dijital animasyonlarla deneyler yapıldı. Proje (Socrates altında) oldukça başarılıydı ve ülke çapında ‘Eğitimde BİT’ yarışmasında birincilik ödülü aldık.

2005 yılından bu yana yapılan Avrupa Sosyal Fonu projeleri sayesinde dezavantajlı gençlere çeşitli nedenlerle destek sağladık. Bu projeler istihdama ihtiyaç duyulan temel yeterliliklere odaklanmış ve aynı zamanda BIT becerilerini de içermektedir.Sayısız bilgisayar kursları düzenledik. Katılımcılarımıza dijital becerilerin sertifikalandırılması için yerel bir Avrupa Bilgisayar Ehliyeti Sınav Merkezi kurduk.

2015’ten bu yana Merkezimizde, bölgemizdeki çocuklar, gençler ve yetişkinler için tüm kodlama ve STEAM girişimlerini destekleyen ilk üretici alanı olarak çalışıyoruz. Daha etkili hale getirmek için, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullarla ve Belediye Kültür Merkezi ile işbirliği yapıyoruz. Bu aşamada, özellikle genç programcılar, tasarımcılar, mühendisler ve sanatçılar için Bilgisayar ve 3D Modelleme ve Baskı Laboratuarlarını işletiyoruz.