Kategori Arşivleri: Haberler

Bugünün ve yarının dijital liderleri için…

Dijital kültürlerin ortak dili olan kodlama, bilgi okuryazarlığının temellerinden biridir. 21. yüzyıl becerilerinin (düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, esneklik ve uyarlanabilirlik, küresel yeterlilikler ve finansal okuryazarlık) tüm kavramlarının doğrudan “kodlama” ile ilişkili olduğu ve bu becerilerin öğrencilerin geleceklerini planlamaları için önemli fırsatlar sunduğu belirtilmektedir. Dijital çağ karşılıklı etkileşimi yarattı,  değişen ve […]