Bursa, TURKEY / http://bursa.meb.gov.tr

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bölgedeki eğitim sorunlarından sorumlu olan yasal bir otoritedir. Kurumumuzda bir müdür, 18 şube müdürü ve 342 çalışan bulunmaktadır.

Müdürlüğümüze bağlı 2000 eğitim kurumunda 33.133 öğretmenin ve 586.738 öğrencinin tüm eğitim faaliyetleri kurumun çalışma alanı içindedir. Okul binaları, derslikler, öğrenme materyalleri, personel ve teknolojik ekipman sağlamanın yanı sıra; Kuruluşumuzun temel sorumluluklarından biri, herkesin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden yararlanmasını sağlamaktır.

Kurumumuz; diğer kurumların işbirliğiyle yerel, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek, bölgedeki eğitim kalitesini sürekli arttırmayı amaçlamaktadır.Eğitim ve öğrenme etkinliklerine ek olarak, organizasyonumuz bireyleri sosyal hayata dahil etmek için kutlamalar, konserler, seminerler, tiyatro vb. kültürel etkinlikler düzenler.

Okullara özel öncelik verilmesine rağmen, müdürlüğümüz, genel olarak eğitim sağlayıcıların yanı sıra öğretmenler, yetişkinler ve yetişkin eğitmenleri de dahil olmak üzere eğitime katılan farklı insanlar için projeler uygularken, eğitim politikasının oluşturulmasında aktif bir rol oynamaktadır.

Ayrıca seminer, konferans ve hizmet içi eğitim kursları ile; kurumumuz; yönetim, öz değerlendirme, BİT, Toplam Kalite Yönetimi, Liderlik ve Demokrasi Eğitimi, Girişimcilik vb. konularda eğitim programı materyalleri oluşturma tecrübesi kazanmıştır.