5. Uluslararası Proje Toplantısı

Codeisloading projesinin kapanış toplantısında proje ortakları tarafından gerçekleştirilen fikri çıktılarının ve etkinliklerinin kurum dışı kişilere tanıtıldığı çoğaltıcı etkinlikleri’nin sunumları yapıldı. Her proje ortağı kurum, kendi sahasındaki çoğaltıcı etkinliklerini detaylı bir şekilde anlattı ve sundu. Proje ortakları Agrupamento De Escolas Domingos Sequeira ve Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okullarında gerçekleştirdikleri kodlama atölyeleri, hackathon ve rol model etkinliklerini sundu.

Toplantının ikinci bölümünde proje koordinatörü tarafından genel değerlendirme sunumu yapıldı. Genel bütçenin kullanımı ve bütçe harcama özeti sunuldu. Proje sonunda hazırlanacak nihai rapor için ortakların katılımıyla taslak oluşturuldu.

Toplantının son bölümünde yeni dönem Erasmus projelerinde ortaklık kurulumu ve proje fikirleri üzerine beyin fırtınası yapıldı. Bursa MEM’in yeni dönem Erasmus akreditasyonu doğrultusunda oluşturulacak konsorsiyum hareketliliklerine ilişkin ortaklık yapısı konusunda tüm proje ortakları ile fikir birliğine varıldı.

Toplantı, sertifika töreninin ardından ev sahibi kurum rehberliğinde şehir turu ile sona erdi.

Poland_-minutes