4. Uluslararası Proje Toplantısı

Code is Loading projesinin 4. Uluslararası toplantısı 22-23 Eylül 2021 tarihlerinde Portekiz’in Leiria kentinde, ortak Agrupamento De Escolas Domingos Sequeira’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının ilk oturumunda proje ortakları tarafından yapılan sunumlar aracılığıyla proje etkinlikleri ve fikri çıktılar kapsamında gerçekleştirilen okul etkinlikleri katılımcılarla paylaşıldı. Proje ortakları tarafından yürütülen faaliyetlerin uygunluğu ve kalitesi proje koordinatörü ve katılımcılar tarafından değerlendirildi. Ayrıca proje fikri çıktılarının tanıtılması ve kullanılması için proje kapsamında her ortak ülkede düzenlenecek olan Çoğaltıcı Etkinliklerini tamamlayan ortaklar tarafından sunumlar yapıldı.

İkinci oturumda proje koordinatörü tarafından projenin başlangıcından itibaren tamamlanan işler ve ilerleme raporu sunuldu. Ortakların projenin nihai faaliyetlerine ilişkin sorumlulukları karşılıklı olarak gözden geçirildi. Proje ortaklarının yaygınlaştırma faaliyetleri değerlendirildi.

Polonya’da yapılacak olan kapanış toplantısının tarihleri belirlendi ve genel değerlendirme ve sertifikaların dağıtımı ile toplantı sona erdi.

4th_meeting