Kategori Arşivleri: Genel

1-Curriculum Review

SITUATION ANALYSIS A1 (CURRICULUM REVIEW) Coding and programming in the curricula of partner countries were analyzed. The coding activities were demonstrated by partners in different countries. The aim of the output is to determine the status of the coding (programming ) in the curriculums and the studies carried out in the schools in different countries. […]

Bugünün ve yarının dijital liderleri için…

Dijital kültürlerin ortak dili olan kodlama, bilgi okuryazarlığının temellerinden biridir. 21. yüzyıl becerilerinin (düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, esneklik ve uyarlanabilirlik, küresel yeterlilikler ve finansal okuryazarlık) tüm kavramlarının doğrudan “kodlama” ile ilişkili olduğu ve bu becerilerin öğrencilerin geleceklerini planlamaları için önemli fırsatlar sunduğu belirtilmektedir. Dijital çağ karşılıklı etkileşimi yarattı,  değişen ve […]